Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica BKC

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0040.617.31.274--2.1
02:0040.115.11.277--2.7
03:0039.514.01.273--3.2
04:0040.417.01.281--4.7
05:0039.817.41.287--5.7
06:0040.316.21.290--8.6
07:0041.826.11.354--13.3
08:0099.439.11.407--17.5
09:00305.743.11.393--16.2
10:00337.033.71.372--13.2
11:00149.722.91.340--6.7
12:0092.126.71.297--3.7
13:0065.123.01.284--2.4
14:0053.129.71.279--1.0
15:0052.724.21.265--1.7
16:0052.525.01.269--2.6
17:0052.324.01.271--2.4
18:0055.217.31.257--2.7
19:0052.915.81.258--1.5
20:0049.921.71.311--3.5
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: M. Trifunovića Uče 1, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´55´´N
Geografska dužina: 18°39´17´´E
Nadmorska visina: 232m