Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 03.12.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:007.15.90.81244.4--
02:002.85.80.80644.6--
03:002.95.40.78346.5--
04:001.94.90.77646.4--
05:006.55.00.77644.8--
06:007.45.50.79943.1--
07:005.95.00.79041.6--
08:004.04.80.78640.9--
09:005.15.50.79341.4--
10:005.26.10.81540.5--
11:005.26.40.81838.2--
12:005.66.30.81538.8--
13:003.95.60.79141.5--
14:002.65.80.79743.6--
15:004.25.60.79044.9--
16:003.34.90.77147.5--
17:004.25.30.79946.2--
18:006.38.20.94036.4--
19:006.49.61.03728.1--
20:004.19.40.96019.0--
21:006.512.51.03720.3--
22:005.711.11.07918.7--
23:005.019.81.3489.0--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m