Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0034.035.60.53028.7--
02:0032.929.30.53521.1--
03:0032.526.00.49921.4--
04:0032.823.80.52912.4--
05:0032.922.60.5459.9--
06:0032.622.50.55516.3--
07:0033.427.40.55118.8--
08:0077.332.40.67823.8--
09:00103.436.70.64630.3--
10:00128.540.10.68736.8--
11:0071.741.10.61154.0--
12:0043.141.30.53470.4--
13:0037.039.50.49580.0--
14:0034.838.80.47579.6--
15:0035.439.70.47477.3--
16:0035.241.00.47969.1--
17:0035.740.70.48366.0--
18:0035.941.70.48264.4--
19:0035.841.90.48553.6--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m