Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 06.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0033.030.20.53224.2--
02:0032.432.60.50631.9--
03:0033.034.20.49238.4--
04:0033.633.00.49032.2--
05:0032.232.30.48533.6--
06:0032.730.70.48621.9--
07:0032.529.80.50324.2--
08:0035.332.30.53118.8--
09:0035.633.60.57415.1--
10:0042.636.60.53127.8--
11:0081.638.20.52327.9--
12:0089.038.80.51731.6--
13:0099.239.10.51537.3--
14:0082.741.00.49658.0--
15:0052.842.50.48458.6--
16:0042.140.20.48864.7--
17:0057.538.80.50472.9--
18:0088.140.70.48959.8--
19:0048.242.00.49541.4--
20:0041.540.30.52521.8--
21:0036.634.60.52015.4--
22:0035.932.30.53223.5--
23:0035.437.20.48854.7--
24:0033.838.60.49247.9--
Dnevni prosjek48.636.20.50836.8--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m