Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 28.02.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0033.720.11.71017.8--
02:0022.012.61.60519.1--
03:0020.313.51.62916.9--
04:0022.417.51.69812.2--
05:0016.511.61.56612.8--
06:0012.49.21.50613.0--
07:0011.314.31.4949.1--
08:0021.220.11.54810.6--
09:0058.833.71.6729.7--
10:00120.033.01.60322.9--
11:00166.142.21.44528.2--
12:0092.721.21.25254.5--
13:0051.310.41.18964.7--
14:0043.88.31.18367.2--
15:0044.59.51.22361.6--
16:0066.515.11.27056.8--
17:0034.310.11.23158.6--
18:0062.716.51.32150.4--
19:0045.714.41.33643.7--
20:0035.315.41.47333.0--
21:0027.315.31.57028.1--
22:0022.917.91.61422.3--
23:0019.017.61.58219.0--
24:0015.817.51.59016.5--
Dnevni prosjek44.417.41.47131.2--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m