Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Kontakt

Telefon: ++387 35 369 428

Telefon: ++387 35 369 429

Tel/faks: ++387 35 369 428

e-mail: kvalitetzraka@bih.net.ba

e-mail: minpuzo@tk.kim.ba