Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:004.5--0.27833.31.3
02:005.6--0.29824.91.6
03:005.9--0.30619.45.4
04:005.2--0.31021.89.4
05:004.9--0.31430.910.3
06:008.1--0.29520.511.0
07:008.8--0.32224.019.1
08:0014.7--0.28832.133.2
09:0071.7--0.46829.631.2
10:00116.0--0.77230.2122.3
11:0073.6--0.47167.869.6
12:0040.8--0.31291.424.9
13:0034.7--0.297103.512.7
14:0025.3--0.22597.17.5
15:0023.2--0.20096.63.0
16:0021.2--0.20093.923.3
17:0018.0--0.19473.635.6
18:0014.9--0.15959.611.0
19:0012.6--0.17943.313.4
20:008.8--0.22331.98.2
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m