Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.04.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0017.718.90.61837.319.4
02:0013.312.30.60638.417.6
03:0011.010.50.74234.919.0
04:008.619.90.94113.726.4
05:008.117.10.87211.025.1
06:007.512.80.73712.623.7
07:008.018.00.8536.328.2
08:009.420.50.95810.131.9
09:009.218.70.73318.026.7
10:0011.022.60.63322.522.8
11:0019.127.80.76539.328.5
12:0068.729.30.74245.840.4
13:0071.127.90.56544.531.8
14:0065.028.70.49940.023.4
15:0052.421.60.39945.612.5
16:0046.325.80.41242.512.8
17:0047.225.00.42446.314.6
18:0070.319.00.38051.516.4
19:0066.99.30.33456.315.0
20:0036.515.00.44642.118.1
21:0025.021.60.60928.123.5
22:0020.522.10.64820.919.3
23:0017.816.70.71918.823.6
24:0014.815.20.82713.126.7
Dnevni prosjek30.219.80.64430.822.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m