Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 06.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0010.4--0.22930.07.4
02:006.5--0.19840.02.1
03:007.0--0.20135.42.3
04:008.3--0.19837.37.0
05:007.8--0.20935.65.5
06:009.8--0.22029.35.1
07:009.0--0.24224.19.0
08:005.4--0.26825.311.2
09:006.2--0.26528.110.6
10:009.0--0.24832.57.6
11:008.6--0.27732.418.4
12:0010.9--0.23944.17.3
13:0012.6--0.21553.57.2
14:0016.0--0.21374.20.0
15:0014.2--0.21182.60.0
16:0025.4--0.30573.929.0
17:0038.8--0.35579.915.6
18:0021.2--0.22180.712.8
19:0014.8--0.22564.830.7
20:0011.9--0.23346.424.7
21:0010.7--0.30523.024.7
22:0010.8--0.35417.322.4
23:007.6--0.26946.10.0
24:006.4--0.23740.02.5
Dnevni prosjek12.1--0.24744.911.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m