Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Gradačac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.01.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0017.97.6--73.70.0
02:00--7.3--69.51.0
03:0028.110.3--64.91.2
04:00--12.9--61.40.1
05:00--21.3--42.07.3
06:0032.632.9--27.45.6
07:0043.566.7--9.923.4
08:00108.059.0--11.975.0
09:0075.240.2--39.120.2
10:0038.518.0--65.43.2
11:00--13.1--73.13.2
12:0044.116.8--71.05.3
13:0043.311.6--76.30.7
14:0025.813.2--76.23.1
15:0020.616.1--75.87.6
16:0062.916.7--74.17.1
17:00119.237.6--50.039.2
18:00110.562.8--22.148.8
19:00199.673.3--24.8128.7
20:00235.259.6--25.8165.7
21:00238.554.4--19.8156.5
22:00237.250.6--16.4131.4
23:00177.044.3--13.8102.5
24:00123.637.3--9.769.9
Dnevni prosjek--32.6--45.641.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500