Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Kalesija

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.01.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:00109.77.4--46.917.0
02:0051.526.4--55.08.6
03:0067.89.0--64.75.1
04:0032.48.4--59.09.4
05:0028.48.6--70.46.8
06:00--4.8--72.83.2
07:00--19.6--66.16.7
08:00--19.7--62.827.6
09:0019.937.5--23.836.4
10:00----------
11:00----------
12:00----------
13:0014.75.5--82.86.5
14:00--4.8--84.620.1
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500