Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Kalesija

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0092.29.1--49.46.3
02:0086.25.1--42.54.6
03:0085.84.5--25.44.3
04:0085.84.0--29.212.5
05:0085.23.9--26.09.9
06:0085.47.6--25.410.8
07:0085.48.7--25.619.9
08:0086.89.1--31.638.1
09:00113.715.3--58.88.5
10:00166.18.9--66.620.7
11:00190.97.0--76.622.6
12:00--9.5--100.816.9
13:00--14.1--109.319.0
14:00--3.2--100.216.9
15:00--4.2--101.312.1
16:00--2.8--105.09.8
17:00--9.0--99.516.3
18:00--7.6--95.316.8
19:00--3.4--94.416.8
20:0086.42.9--65.724.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500