Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Kalesija
indeks kvalitete zraka iznosi 23

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.09.2023 20:00
SO₂ (µg/m³)
--
NO₂ (µg/m³)
5.1
CO (mg/m³) ***
--
O₃ (µg/m³) ***
56.8
Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
9.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500