Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Propisi

ZAKONI PRAVILNICI
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH broj 3/13)
 • Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Službene novine FBiH broj 1/12)
 • Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka (Službene novine FBiH broj 12/05)
 • Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj 9/14)
 • Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (Službene novine FBiH broj 12/05 i 102/12)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj 12/05)
 • Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Službene novine FBiH broj 39/05)
 • Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Službene novine FBiH broj 12/05)
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka (Službene novine FBiH broj 9/16)
KANTONALNI PROPISI
 • Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka (PDF)
 • Uputstvo o načinu obrade i informisanja javnosti o podacima iz Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona (PDF)