Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0024.214.5--32.612.5
02:0018.713.0--18.07.3
03:0017.911.8--15.58.3
04:0016.912.1--11.27.9
05:0015.715.8--10.68.2
06:0016.023.2--8.07.6
07:0016.820.0--10.19.5
08:0022.119.6--24.813.8
09:0036.414.9--36.215.6
10:0058.112.8--41.716.4
11:00152.215.7--47.412.1
12:00360.727.8--57.69.8
13:0068.610.5--77.95.4
14:0035.69.2--79.46.4
15:0023.712.1--70.98.5
16:0020.712.2--63.77.3
17:0020.017.1--55.68.6
18:0020.313.5--55.76.7
19:0019.016.8--58.08.6
20:0019.220.0--52.49.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m