Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.09.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0014.917.3--38.9--
02:0014.414.6--35.7--
03:0014.318.8--22.0--
04:0014.414.3--21.6--
05:0014.018.3--14.3--
06:0015.718.7--19.4--
07:0015.424.2--9.1--
08:0016.434.1--8.4--
09:0023.219.1--46.4--
10:0023.216.7--47.4--
11:0060.916.8--60.7--
12:0075.317.7--62.3--
13:0044.215.0--64.5--
14:00116.426.8--48.6--
15:0075.024.1--49.0--
16:0022.117.7--43.3--
17:0014.921.3--35.8--
18:0014.426.2--29.6--
19:0013.633.3--24.3--
20:0011.814.5--31.3--
21:0013.116.6--33.6--
22:0012.918.6--34.8--
23:0013.315.9--34.1--
24:0012.810.4--39.6--
Dnevni prosjek27.819.6--35.6--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m