Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 06.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0017.09.5--21.811.1
02:0015.68.1--22.610.7
03:0016.96.8--22.010.8
04:0016.27.2--23.57.2
05:0015.96.3--22.66.3
06:0015.610.4--24.05.9
07:0015.529.9--13.47.5
08:0015.622.9--15.26.0
09:0015.715.8--21.64.6
10:0016.717.2--22.54.5
11:0017.414.3--31.15.0
12:0016.010.7--33.26.2
13:0017.810.8--40.09.6
14:0017.412.7--41.19.1
15:0016.710.1--37.16.4
16:0017.99.3--46.26.3
17:0017.522.1--35.07.7
18:0017.913.3--44.04.3
19:0017.524.7--33.36.2
20:0018.621.3--31.89.0
21:0019.437.7--12.914.4
22:0019.020.3--27.315.5
23:0019.914.3--39.111.9
24:0027.215.2--42.68.5
Dnevni prosjek17.515.5--29.38.1
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m